Monday, 05/12/2022 - 09:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS xã Hồng Kì
Sao y Quyết định số 941/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản liên quan